Henkilörekisteriseloste

Hellapoliisin verkko- ja mobiilipalvelun henkilörekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hellapoliisi Oy
Kulleronkuja 3
04300 Tuusula
kati@hellapoliisi.fi

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Kati Jaakonen, Hellapoliisi Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Hellapoliisi.fi ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Hellapoliisi Oy:n liiketoiminnan ja hellapoliisi.fi palvelun suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen sekä Hellapoliisi Oy: tarjoaminen tuotteiden ja palveluiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Hellapoliisi.fi verkko- ja mobiilipalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Käyttäjätunnus
– Sukupuoli
– Lempiruoka
– Asuinkunta

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Hellapoliisin yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Hellapoliisin toimeksiannosta ja lukuun Hellapoliisin ylläpitämiin verkkopalveluun
liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Hellapoliisin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisteri on tallennettu palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa (Helsinki).

Yhteistyössä