1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä (2 arvostelua. Keskiarvo: 5,00/5)

Kävin kuuntelemassa syksyllä menestynyttä suomalaista artistia Juha Tapiota Helsingin Viikin kirkossa. Tuona päivänä sattui Kauhajoen järkyttävä tragedia, jossa kouluammuskelussa surmansa sai useita ihmisiä. Tapahtuma oli alkujaan tarkoitettu nuorille aikuisille, jossa esille tuotiin tärkeää tietoa maailman köyhimmistä ihmisistä vailla henkilöllisyyttä ja ihmisioikeuksia.
Kyynel oli silmässä tuona päivänä molemmista edellämainituista syistä.
Paikalla Näkymättömät-kampanjasta oli kertomassa Kirkon Ulkomaanavun kampanjapäällikkö Petri Merenlahti.
Halusin kysellä näin joulun alla mistä kampanjassa todellisuudessa on kyse ja miten me voimme siihen osallistua.

Petri Merenlahti ja Näkymättömät-kampanja

-Kerro kuka olet ja missä vaikutat?

Petri Merenlahti, 42, Kirkon Ulkomaanavun kampanjapäällikkö.

Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi
suurin katastrofiavun antaja. Toimimme eri puolilla maailmaa sen
mukaan, missä tarve on suurin. Lisäksi teemme vaikuttamistyötä: pidämme
heikoimmassa asemassa olevien asiaa esillä julkisessa keskustelussa ja
siellä, missä tehdään poliittisia päätöksiä.


-Näkymättömät-kampanja on ollut paljon mediassa esillä. Jos joltain on tämä jäänyt huomaamatta, kerrotko mistä on kyse?

Kyse on Kirkon Ulkomaanavun kampanjasta, joka on käynnissä tämän
ja ensi vuoden. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota niiden
maailman köyhien tilanteeseen, jotka ovat kaikkein heikoimmassa
asemassa. Nämä niin sanotut näkymättömät ihmiset ovat jääneet
yhteiskunnan ulkopuolelle niin, etteivät heidän oikeutensa toteudu.
Pahimmassa tapauksessa näkymätöntä ihmistä ei ole virallisesti lainkaan
olemassa. Hänellä ei ole henkilöllisyystodistusta, eikä hän näy missään
rekistereissä eikä tilastoissa.


-Missäpäin maailmaa näitä "näkymättömiä" ihmisiä elää?

Näkymättömiä on erityisesti köyhyyden ja sotien runtelemissa
valtioissa, jotka ovat liian heikkoja huolehtiakseen kansalaistensa
oikeuksista. Tällaisissa hauraissa valtioissa asuu kolmannes maailman
köyhistä.
Näkymättömyyttä ruokkivat myös niin sanotut hauraat tilanteet kuten slummit, pakolaisleirit ja laiton siirtolaisuus.
Usein näkymättömät kuuluvat syrjittyihin ihmisryhmiin, joiden oikeuksista ei välitetä.
Ulkomaanavun kampanjassa esimerkkimaita ovat Haiti ja Dominikaaninen tasavalta, Nepal ja palestiinalaisalueet.


-Suomessakin on vähäosaisia ja syrjäytyneitä, viekö kehitysmaiden
ihmisten auttaminen resursseja auttaa meitä lähellä eläviä ihmisiä?

Pitkällä tähtäimellä asia on pikemminkin päinvastoin:
tarkoituksena on saada mahdollisimman moni maailman ihmisistä
sellaiseen jamaan, että he eivät ole riippuvaisia muiden avusta vaan
pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa. Mitä useampi pärjää omillaan,
sitä enemmän syntyy jaettavaa kaikille. Tämä nimenomaan on nykyaikaisen
kehitysyhteistyön tavoite.
Sekä Suomessa että kehitysmaissa valtion velvollisuus on taata
kansalaisilleen perustavanlaatuiset ihmisoikeudet. Niihin kuuluvat muun
muassa oikeus toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Jos
maailman vähäosaisia on pakko verrata, tarve lienee suurin siellä,
missä nämä oikeudet toteutuvat heikoimmin.

-Miksi on tärkeää saada näkymättömistä ihmisistä "näkyviä"?

Jos ihminen ei ole yhteiskunnan silmissä olemassa, hän jää vaille
koulutusta, terveydenhoitoa ja toimeentuloa. Tämä varmistaa sen, että
hän ja hänen lapsensa pysyvät jatkossakin köyhinä ja syrjittyinä. Tämä
kierre jatkuu sukupolvesta toiseen. Sen katkaiseminen on välttämätöntä,
jotta ihmiset saadaan jonakin päivänä jaloilleen.
Ja kuten sanottu, kysymys on ihmisoikeusloukkauksesta, sillä oikeudet
yhdenvertaiseen koulutukseen, terveydenhoitoon ja toimeentuloon
kuuluvat kaikille.


-Millä tavoin tavallinen ihminen voi osallistua Näkymättömät-kampanjan tukemiseen?

Osoitteessa www.kirkonulkomaanapu.fi/nakymattomat
voit tutustua siihen, millaista oma elämäsi olisi, jos olisit syntynyt
näkymättömäksi. Voit myös haastaa mukaan ystäviäsi, testata tietosi
ihmisoikeuksien merkityksestä tai lahjoittaa näkymättömälle
henkilötodistuksen.
Tehokkaimmin autat, kun ryhdyt Ulkomaanavun säännölliseksi tukijaksi (se käy kätevästi täällä: http://www.kua.fi/fi/lahjoita/kuukausilahjoitus/?id=36 )
Jos kohdennat lahjoituksesi ihmisoikeustyöhön, toimit näkymättömien
hyväksi joka kuukausi – ja juuri pitkäjänteinen tuki on tärkeää.

-Miten Kirkon Ulkomaanapu koordinoi avun perille kohdemaihin?

Jokaisella hankkeella on Ulkomaanavussa oma vastuuhenkilö, joka seuraa
sen edistymistä ja tekee seurantamatkoja. Hankkeita seuraavat myös
Luterilaisen maailmanliiton ja Kirkkojen maailmanneuvoston työntekijät.
Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa
hankkeiden tilit. Ulkomaanapu saa nämä tilintarkastuskertomukset, jotka
oma tilintarkastajamme puolestaan hyväksyy tilintarkastuksen yhteydessä.
Avustuskohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella.
Hanketta aloitettaessa varmistetaan avun perillemenon lisäksi se, että
apu saa aikaan suunnitellun muutoksen.


-Jos lahjoitan kuukausittain esimerkiksi 20 euroa, mitä tälle rahalle käytännössä tapahtuu?

Yhdestä eurosta avustustyöhön käytetään 85 senttiä. Jäljelle
jäävä 15 senttiä kuluu tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan,
varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.
Kuluprosenttimme on alan alhaisimpia, eli apu menee perille hyvin
tehokkaasti.
Halutessasi voit kohdentaa lahjoituksesi ihmisoikeustyöhön,
katastrofirahastoon, kehitysmaiden naisten tukemiseen, Naisten Pankille
tai vesi- ja ruokahuoltoon. Lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.kua.fi/fi/lahjoita/kuukausilahjoitus/?id=36

-Kerrotko mikä on Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen Lahja. Miten tämä avustustapa on otettu vastaan?

Toisenlainen Lahja on erilainen tapa muistaa ystäviä, läheisiä tai
yhteistyökumppaneita. Tavanomaisen tavaran sijaan voit lahjoittaa
ystäväsi puolesta esimerkiksi vuohen, istuttaa puuntaimia tai antaa
starttirahan. Saat sähköisen kortin, jossa kerrotaan lahjasta ja sen
merkityksestä kehitysmaiden ihmisille. Voit lähettää kortin
tervehdyksenä ystävällesi.
Kirkon Ulkomaanapu toimittaa lahjoitukset luotettavasti kehitysmaihin
eniten apua tarvitseville. Lahjojen avulla ihmiset pystyvät itse
parantamaan elinolojaan.
Toisenlainen Lahja on ollut menestystarina. Se on kerännyt varoja kehitysmaiden ihmisille yhteensä liki kolme miljoonaa euroa.
Suosioon lienee monia syitä. Toisenlainen Lahja on helppo ja hauska
tapa ratkaista lahjapulmat. Se soveltuu lahjaksi niin läheisille,
tuttaville kuin yhteistyökumppaneille virallisemmissakin yhteyksissä.
Se on eettinen ja ekologinen lahja, joka säästää lahjan etsimisen
päänvaivalta ja kaupoissa juoksemiselta. Lahja ilahduttaa ja yllättää
henkilöt, joilla on jo kaikkea. Suosituimpia lahjoja ovat eläimet,
kuten vuohet, siat ja kanat.

Toisenlaisia Lahjoja saa osoitteesta http://www.toisenlainenlahja.fi


-Olet palannut juuri Nepalista, millainen tilanne siellä on?

Nepalissa on monia ihmisryhmiä, joita on syrjitty sukupolvien
ajan ja jotka ovat siksi jääneet vaille samoja oikeuksia kuin muut.
Kirkon Ulkomaanapu tukee heitä yhteistyössä paikallisten järjestöjen
kanssa. Tavoitteena on, että he saavat tietää, mihin kaikkeen heillä
Nepalin kansalaisina on oikeus. Heidän lapsensa pääsevät kouluun ja
oppivat lukemaan, ja aikuisten toimeentulon mahdollisuudet paranevat.
Matkan aikana kiersimme kylissä Länsi-Nepalin maaseudulla ja näimme,
miten ihmisten elämä on saanut uuden suunnan. He ovat perustaneet
yhdessä kyläpankkeja, joihin säästettyä rahaa kylän köyhimmät voivat
lainata. He ovat myös oppineet, keihin viranomaisiin heidän tulee olla
yhteydessä, jotta kylään saadaan puhdasta vettä ja kylän lapset saadaan
kouluun. Ja toisin kuin ennen, koulua käyvät nyt myös kylän tytöt.


-Onko sinulla visio siitä miten maailmassa saataisiin hyvinvointia tasattua? Onko se mahdollista?

Olennaista on turvata kaikille ihmisille kaikkialla oikeudet
perusturvaan, koulutukseen, terveydenhoitoon ja toimeentuloon. Tämä on
perusedellytys sille, että ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää,
kehittää toimeentuloaan ja vaurastua.
Laajemmassa mittakaavassa on tärkeää, että maailmankaupan rakenteet
saadaan oikeudenmukaisiksi. Aivan kuten köyhillä ihmisillä, myös
köyhillä mailla pitää olla reilut mahdollisuudet omaan toimeentuloon.
Nyt ne joutuvat kilpailemaan kehittyneiden maiden talouksien kanssa
maailmanmarkkinoilla sellaisella tavalla, jossa niiden on vaikea
pärjätä. Pahimmillaan tämä uhkaa vakavasti niiden kansalaisten
ruokaturvaa.
Lisäksi uskon, että naisten aseman kohenemisella on suuri vaikutus.
Kehitysmaissa esimerkiksi ruokahuolto on usein pitkälti naisten
varassa, ja muutenkin ottamalla naiset mukaan koulutukseen ja
päätöksentekoon maailmassa saadaan käyttöön valtava määrä osaamista,
vastuuta ja energiaa.


-Mitkä ovat olleet reissujesi koskettavimpia kokemuksia?

On hyvin vaikuttavaa nähdä se muutos, joka tapahtuu ihmisten
itsetunnossa. Viime matkallamme muuan nuori nepalilaisnainen kertoi
silmät innosta säteillen, miten taju omista oikeuksista on tehnyt
hänestä aivan uuden ihmisen. Ennen hän ei voinut kuvitellakaan
uskaltavansa puhua julkisesti mistään kotinsa ulkopuolella. Nyt hän on
mukana päättämässä kylän asioista ja kertomassa kylän ihmisten
tarpeista alueen virkamiehille.


-Millaista palautetta olet saanut siitä, että osallistuitte suositun
Big Brother -ohjelman kautta kertomaan Näkymättömät -kampanjasta?

Kahdenlaista. Toiset ovat kiitelleet, kun olemme jalkautuneet
sinne, missä ihmiset ovat. Heistä on ollut hienoa, että olemme
haastaneet tosi-tv:n puhumalla siitä todellisuudesta, jossa miljardit
köyhät ihmiset elävät. Toisten mielestä taas meidän ei olisi pitänyt
olla tekemisissä sellaisen ohjelman kanssa, jota he pitävät arvojemme
vastaisena.
Osa kriittisestä palautteesta perustui tosin väärinkäsityksiin: ihmiset
luulivat, että olimme jollakin tavalla vaikuttamassa ohjelman sisältöön
kuten asukasvaihtoon Suomen ja Afrikan BB-talojen välillä. Asukasvaihto
oli kuitenkin suunniteltu jo ennen kuin me tulimme mukaan. Se tarjosi
meille tilaisuuden puhua siitä, etteivät kehitysmaiden asiat ole niin
kaukana suomalaisten todellisuudesta kuin voisi luulla.
Emme ylipäätään olleet mukana BB-talon tapahtumissa. Sen sijaan
kerroimme oman viestimme katsojille BB-Extra-ohjelmassa, ohjelman
verkkosivuilla ja mainoskatkoilla. Kaikki tämä oli osa laajempaa
yhteistyötä Sub-kanavan kanssa. Saimme heiltä muutenkin huomattavan
määrän ilmaista näkyvyyttä.


-Uskotko, että tällä esiintulolla oli konkreettista hyötyä?

– Kyllä. Nykyaikainen mediakampanjointi on osoittautunut
tehokkaaksi välineeksi, kun halutaan vaikuttaa asioihin. Ilman laajaa
medianäkyvyyttä on vaikea saada asioille niiden vaatimaa huomiota.
Sillä viikolla, johon oma BB-ulostulomme sijoittui, ohjelmaa katsoi yli
puoli miljoonaa ihmistä ja sen verkkosivujen kävijämäärä oli noin
450.000. Veikkaan, että joukossa oli monta, jota viestimme ei muuten
olisi tavoittanut.
Muutenkin minusta on tärkeää saada läpi ajatus, että heikommassa
asemassa olevien auttaminen on koko kansan juttu. Se saa elämän
tuntumaan mielekkäältä, ja sen kokemuksen soisi mahdollisimman monelle.


-Kuinka pienellä avustuksella saa jo jotain konkreettista aikaiseksi?

Nepalissa ihmisiä on ollut sukupolvien mittaisessa
velkaorjuudessa muutamaa kymmentä euroa vastaavan summan takia.
Kyläpankissa yhden perheen kuukausittainen säästötavoite voi olla 20
senttiä.
30 eurolla perhe voi aloittaa siankasvatuksen. 50 eurolla voimme
hankkia ensiapupakkauksen.  100 eurolla yksi perhe saa hedelmätarhan
perustamiseen tarvittavat puuntaimet.


-Mitä haluaisit näin joulun alla sanoa Hellapoliisi-sivuston lukijoille?

Iloista joulun odotusta ja rauhallista joulunaikaa teille kaikille — ja tietenkin hyviä hetkiä jouluruuan parissa!

Teksti:
Kati
Hellapoliisi.fi

Creative Commons License