1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä (Ei vielä arvioita)

Tänään tiistaina 24.03.2015 klo 20-22 MTV:n studiolla haastetaan joukko eduskuntavaalien ”kuumia nimiä” eli tunnettuja ehdokkaita keskustelemaan Suomen tulevaisuudesta. Puheenjohtajia ei tässä tentissä nähdä.
Mukana ovat Harry Hjallis Harkimo (kok), Jutta Urpilainen (sdp), Matti Vanhanen (kesk.), Sampo Terho (ps.), Jani Toivola (vihr.), Li Andersson (vas.), Jufo Peltomaa (rkp) ja Sari Essayah (kd.).

Minä pääsen Hellapoliisin ominaisuudessa paikalle ”somettamaan,” eli tekemään havaintoja keskusteluista ja kirjoittamaan niitä Twitteriin tai muihin sosiaalisen median kanaviin.

Olen saanut ehdokkailta hyviä vastauksia päivän polttaviin kysymyksiin. Lue mitä Vasemmistoliiton ehdokas Li Andersson tuumaa Suomen nykytilasta. Muiden ehdokkaiden vastaukset löydät täältä: Jufo Peltomaa, Hjallis Harkimo, Sari Essayah, Jani Toivola ja Jutta Urpiainen.

Hellapoliisi: Nimesi ja puolue jonka listoilla olet ehdokkaana?

Li: Li Andersson, Vasemmistoliitto

Hellapoliisi: Mikä sai Sinut hakeutumaan ehdolle eduskuntaan?

Li: Suomessa on moni asia hoidettu hyvin, mutta silti siitä uhkaa tulla yhä vahvemmin luokkayhteiskunta. Tämä ehkäistään työskentelemällä tuloerojen kaventamiseksi, palveluiden parantamiseksi sekä ihmisten tasavertaisuuden ja kestävän ympäristöpolitiikan puolesta. Sen tekemiseksi tarvitaan vahvempi vasemmisto, jonka rakentamisessa haluan olla mukana.

Hellapoliisi: Mitkä asiat koet sydämen asioiksi tulevalla vaalikaudella?

Li: Perusturva tulee yhtenäistää ja sen taso tulee nostaa askeleina kohti perustuloa. Finanssipolitiikan suuri linja tulee muuttaa kiristävästä elvyttäväksi työllisyyden parantamiseksi. Energiapolitiikassa täytyy tehdä linjanmuutos uusiutuviin pohjautuvaksi.

Hellapoliisi: Kuinka vaalityö on vaikuttanut ruokailuusi vaalikiertueen aikana?

Li: Kiteytettynä: syön vähemmän ja epäsäännöllisemmin.

Hellapoliisi: Miten edistäisit ruokakulttuuria ja lähi-­ ja luomuruoan kannattavuutta Suomessa?

Li: Kannatan puolueeni linjausta, jonka mukaan arvonlisävero tulisi laskea kohdennetusti ruoan ja ravintoloiden veroluokassa ­12 prosenttiin. Se parantaisi ravintola-­alan yrittäjien asemaa ja kuluttajien mahdollisuuksia edistää ruokakulttuuria. Lähi-­ ja luomuruokaa tulisi edistää muun muassa julkisissa hankinnoissa, joihin tulee asettaa vaatimuksia ruuan kuljetusmatkojen pituuksien ja ekologisen tuotantotavan osalta.

Hellapoliisi: Oletko toiminut yrittäjänä?

Li: En ole.

Hellapoliisi: Osaatko sanoa miksi nuoria naisia ei mielellään palkata töihin? Ja mitä asialle pitäisi tehdä?

Li: Pätkä-­ ja silpputyöt kasaantuvat herkästi nuorille naisille, sillä oletuksena on usein, että juuri nuoret naiset jäävät muita useammin perheen perustamisen vuoksi pois työelämästä. Perhevapaiden epätasaisen jakautumisen takia miehet etenevät urallaan nopeammin ja pääsevät naisia nopeammin johtotehtäviin ja tulospalkkauksen piiriin. Perhevapaalle jäävien naispuolisten työntekijöiden kohdalla työnantajalle syntyy myös epäsuoria kustannuksia. Tilannetta korostavat Suomessa vielä eri alojen vahva sukupuolittuminen. Vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen 6+6+6 ­mallin mukaisesti on keskeinen tapa edistää hoivavastuiden tasaisempaa jakautumista ja sitä kautta myös kustannusten tasaisempaa jakautumista eri työnantajien välillä. Mallissa ansiosidonnainen vanhempainvapaa pitenee yhteensä 18 kuukauden mittaiseksi niin, että molemmille vanhemmille korvamerkitään kuusi kuukautta vanhempainvapaata, jonka lisäksi on kuuden kuukauden jakso, josta vanhemmat itse saa päättää miten sen jakaa. Yksinhuoltajavanhempi saa pitää kaikki 18 kuukautta itse.

Hellapoliisi: Mitä mieltä olet niin kutsutusta kansalaispalkasta?

Li: Tämän päivän työelämä on pirstaleista ja monet joutuvat työskentelemään määräaikaisissa, osa-aikaisissa työsuhteissa tai itsensä työllistäen. Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmämme on monimutkainen eikä se joustavuudeltaan vastaa nykyisen, muuttuneen työelämän tarpeisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena kannatan perustuloa eli jokaiselle Suomessa pysyvästi asuvalle kerran kuukaudessa automaattisesti maksettavaa vastikkeetonta ja verotonta rahaa. Perustulouudistus ei kuitenkaan saa heikentää perusturvan tasoa, vaan Suomessa tulee samassa yhteydessä toteuttaa perusturvan tasokorotus.

Hellapoliisi: Mitä mieltä olet siitä että lapsia ja työntekijöitä altistetaan vaaralliselle sisäilmalle päiväkodeissa ja kouluissa?

Li: Jokaisella tulee olla oikeus päivähoitoon ja koulunkäyntiin sekä työskentelyyn ympäristössä, joka ei ole terveydelle haitallinen.

Hellapoliisi: Miten on mahdollista, että työttömän on kannattamatonta ottaa tarjottua työtä vastaan?
Miten asia pitäisi korjata?

Li: Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja se on rakennettu siten, että taloudellisesti kannattavaa on ottaa vastaan ainoastaan kokoaikainen työpaikka. Harva pystyy ottamaan vastaan lyhytaikaisempia ja keikkaluontoisia töitä oman tulotason kohentamiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi tukien menettämisen uhalla. Siksi sosiaaliturvajärjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja muuttaa perustulomaisempaan suuntaan, jotta työn vastaanottaminen jatkossa helpottuisi. Mikäli työttömälle tarjotaan kokoaikainen työ, jota hänen ei tulotason heikentymisen takia kannattaa ottaa vastaan, on ongelma tarjotun työn liian matalassa palkkatasossa, ei tuissa.

Hellapoliisi: Miten on mahdollista, että yrittäjällä ei ole Suomessa sosiaaliturvaa? Mitä asialle pitäisi tehdä?

Li: Lainsäädännössä ja verotuksessa tulisi lähteä siitä, että palkkatyötä ja yrittäjyyttä kohdellaan samanarvoisesti. Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika on tällä hetkellä 1+3 päivää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että harva yrittäjä jää sairaslomalle tulonmenetysten ja töiden kasautumisen vuoksi. Siksi omavastuuaikaa tulisi lyhentää yhteen päivään. Pitkiä päiviä tekevät yksinyrittäjät tarvitsevat myöskin oikeuden pitää vapaapäiviä sekä lomaa ja siksi kokeilussa ollut sijaispalvelujärjestelmä tulisi ottaa käyttöön. Yrittäjän työssäoloehtoa tulee lyhentää nykyisestä 15 kuukaudesta yhdenmukaisemmaksi palkansaajien kanssa.

Hellapoliisi: Miksi yrittäjäperheen muille jäsenille ei kuulu samanlainen sosiaaliturva kuin ulkopuolisella työssä olevalle? Onko tämä reilua?

Li: Ei missään nimessä ole reilua. Jokaisella tulee olla oikeus omaan sosiaaliturvaan. Oikeus työttömyysturvaan pitää perustua todelliseen tilanteeseen ja työllistymismahdollisuuksiin eikä puolison yrittäjyyteen.

Hellapoliisi: Oliko alvin alarajan nosto 10 000 euroon mielestäsi riittävä nostamaan mikroyrittäjien mahdollisuuksia itsensä työllistäjänä?

Li: Mikroyrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä tuleee tukea nostamalla arvonlisäveron tilittämisen alaraja 25 000 euroon. Tämä on puolueeni linjaus, jonka takana seison.

Hellapoliisi: Miksi työnantajan kontolle kaatuu työntekijöiden sairausloma­- ja äitiyslomakuluja?

Li: Äitiyslomasta koituvat mahdolliset suorat kulut, kuten äitiysloman aikainen palkka, korvataan lähes täysimääräisenä työnantajalle Kelan toimesta. Kelan rahoitusta taas kerätään niin työnantajien kuin työntekijöidenkin maksamista sairausvakuutusmaksuista. Tätä suurempi ongelma on vanhempainvapaista koituvat epäsuorat kustannukset esimerkiksi sijaisten rekrytoinneista ja sairauspoissaoloista. Näiden kustannusten kokoluokkaa on vaikeaa arvioida, siksi hoivavastuiden jakautuminen tasaisemmin vanhempien välillä on keskeisintä.

Hellapoliisi: Tiedätkö kuka maksaa yrittäjän sairausloma-­ajan tai äitiysloma-­ajan kulut?

Li: Yrittäjällä on oikeus hakea vanhempainrahoja, äitiys-­ ja isyysrahaa, jotka Kela maksaa. Yrittäjä voi myös hakea sairauspäivärahaa Kelalta. Kokonaan toinen asia onkin sitten se, kuka hoitaa esimerkiksi yksinyrittäjän työt poissaolon aikana. Järkevän sijaisjärjestelmän aikaansaaminen olisi tärkeä yrittäjien vanhempainvapaalle jäämisen helpottamiseksi.

Hellapoliisi: Miksi yrittäjä ei saa itse päättää milloin pitää liikkeensä auki?

Li: Täysin vapaat aukioloajat aiheuttaisi kohtuuttoman kilpailutilanteen niin monelle pienyrittäjälle kuin työntekijöillekin.

Hellapoliisi: Miksi kansanedustajien tavoitteilta puuttuu työelämästäkin tuttu deadline, eli aikataulu toteutuksen osalta?

Li: Mielestäni lainsäätämisessä on tärkeää varata hyvän hallinnon periaatteita kunnioittaen riittävästi aikaa valmistelulle sekä asianosaisten ja asiantuntijoiden kuulemiseen. Hyvin valmisteltu ja toimiva lainsäädäntö on kaikkien kannalta parempi kuin kiireessä eteenpäin viedyt ja huonosti suunnitellut uudistukset.

Hellapoliisi: Miten ja missä järjestyksessä aletaan purkaa Suomen järjetöntä ja lannistavaa sääntelyä?

Li: Sääntely ylipäätään on tarpeellista missä tahansa yhteiskunnassa joka ei toimi anarkistisin periaattein. Siksi on järkevämpää puhua lainsäädännöstä konkreettisesti ja eritellä, mikä laki tai käytäntö on järjetön tai turha. Keskeistä on myös, että yhteiskunnan lait ja säädökset ovat ymmärrettäviä ja selkeitä, niin että niin työnantajien kuin kansalaisten on helppo täyttää omia velvoitteitaan.

Hellapoliisi: Miksi yritykset mielestäsi muuttavat toimintansa ulkomaille ja mitä asialle pitäisi tehdä?

Li: Jotkut yritykset muuttavat omistajavaihdoksen myötä toimintansa ulkomaille ja toiset siirtävät tuotannon Itä-­Eurooppaan tai Aasiaan halvempien työvoimakustannusten perään. Suomi ei voi kuitenkaan lähteä palkkakilpailuun näiden halpatuotantomaiden kanssa. Sellainen ansiotason lasku romuttaisi maamme kotimarkkinat, valtion tuotot ja sitä myötä kaikki mikä on jäljellä hyvinvointivaltiomallistamme. Sen sijaan Suomi voi kilpailla osaavalla ja koulutetulla työvoimalla, kevyellä byrokratialla, korruptiottomuudella sekä vakaalla ja ennustettavalla työmarkkinajärjestelmällä, jossa niin työntekijä­ kuin työnantajapuoli on edustettuna päätöspöydissä.

Hellapoliisi: Millaisen elämän soisit sairaille ja vanhuksille ja miten sen toteutumista pitäisi tarkkailla?

Li: Ihmisarvoisen ja arvokkaan elämän, kuten jokaiselle ihmiselle. Parhaiten tämän toteutumista varmistetaan riittävillä resursseilla meidän hyvinvointipalveluille. Tällä hetkellä esimerkiksi vanhustenhuollossa on huutava pula julkisista tehostetun asumisen palveluista, sekä lisäresursseille kotihoitoon.

Hellapoliisi: Miksi Sinua kannattaisi äänestää?

Li: Koska seison politiikkani takana, uskallan haastaa vallitsevat olosuhteet silloin kun se on tarpeellista, pidän linjastani kiinni myös paineen alla ja olen kova tekemään töitä.

Hellapoliisi: Muut terveiset lukijoille:

Li: Mun ajatuksiin ja mietteisiin voi muuten tutustua täällä http://liandersson.fi/ ja aina voi laittaa sähköpostia jos on jotain kysyttävää!

Teksti: